Spannlandet

Plats: Täby, Stockholm

Byggherre: NRE Sweden AB

Storlek: 99 lägenheter

Status: Färdigställt

Beskrivning:

I utkanten av Täby, Stockholm, finns Spannlandet: en fastighet där NRE Sweden AB, i samarbete med Rimbo Hus AB, byggde 99 nya hyresrätter under 2018/2019.

Defigo bistod NRE och Rimbo Hus med projektering, inköp, byggledning och projektledning.

Projektet leddes enligt Defigos projektledningsmodell för Construction Management.