Sovsäcken

Plats: Luleå

Byggherre: Amasten Fastighets AB

Storlek: ca 50 lägenheter

Status: Färdigställd

Beskrivning:

Projektet omfattar byggnation av ca 50 lägenheter fördelade på två huskroppar och 4 våningar. Hus A och Hus B samt garage på källarplan på ca 800 kvm.

Projektet är i beläget i Luleå, vid Excersisvägen, som ligger ca 3 km från Luleås centralstation.

TG11 utför projektet åt RIDE Entreprenad som är totalentreprenör. Projektet förväntas färdigställas under 2021.

Sovsäcken Luleå byggbolag