Sjöstjärnan

Plats: Sjöberg centrum, Sollentuna kommun

Byggherre: Amasten Fastighets AB

Storlek: 107 lägenheter

Status: Färdigställt

byggbolag Sollentuna

Beskrivning:

TG11 Entreprenad AB har för Amastens vägnar byggt ett nytt Sjöberg centrum i Sollentuna, ca 10 km norr om Stockholms innerstad.

Projektet omfattar byggnation av 107 lägenheter och ett litet centrum för fem kommersiella lokaler som innefattar bland annat en livsmedelsbutik, pizzeria, kemtvätt m.fl.

Byggnaden är fördelad på två huskroppar där högsta byggnaden kommer att bestå av 12 våningar.

Byggstart för projektet var Q4 2019 och projektet var färdigt Q1 2021.