Mölnbo

Plats: Mölnbo kommun

Byggherre: Telge Bostäder

Storlek: 20 LGH

Status: Projektering

Beskrivning:

Nyproduktion av två fastigheter i souterräng 18+2 lägenheter i tre respektive två plan inklusive grund och markarbeten, parkeringsytor. Finplanering samt rivning av tre fastigheter. Prefabricerad stomme med fina innematerial.