LSS Upplandsväsby

Plats: Upplandsväsby

Byggherre: Kungsgrinden AB

Storlek: 6 lägenheter

Status: Färdigställt

Beskrivning:

Nybyggnation av 6 lägenheter åt Frösunda omsorg.

TG11 Entreprenad AB utförde byggnationen av ett LSS-boenden under 2018. Ett LSS-boende innebär bostad för personer med fysisk eller psykisk funktionsnedsättning. I dessa bostäder finns även särskild service för dess boende. Detta gör att boendet är även en arbetsplats för personal och dess boende. Boendena drivs nu av Frösunda Omsorg i Upplands Väsby.