KV Ålen

Plats: Örnsköldsvik

Byggherre: Amasten Fastighets AB

Storlek: ca 76 lägenheter

Status: Färdigställd

Beskrivning:

Nybyggnation av 76 lägenheter i flerbostadshus inom fastigheten Ålen 1 i Örnsköldsvik.

Objektet ska bestå av  en  sammanhängande  huskropp bestående  av  ett  LSS-boende  med  10 lägenheter, en  personallägenhet,  samt  resterande  lägenheter  som hyresrätter. Objektet omfattar i dess helhet ca 4 307 kvm BTA bostäder och LSS-boende, varav 2 281 kvm BOA hyresrätter samt 491 kvm LOA LSS-bostäder inkl. personallägenhet.